Lékárna Zahradníkova Léky, zdravotní materiál, informace a rady pro Vás.
 • Zajímavosti

  ČLnK upozorňuje na další nedostatkové léky v českých lékárnách: Chybí více než 90 léků včetně přípravku do běžných chemoterapeutických schémat. Pacient si na neregistrovanou náhradu počká týdny

  Česká lékárnická komora (ČLnK) pravidelně zveřejňuje seznam nedostatkových léků, ve kterém informuje veřejnost o reálném stavu výpadků v lékárnách. Podle srpnové analýzy ČLnK chyběly v lékárnách nejen nahraditelné léky na průjem či prostatu, ale i velmi těžko zastupitelné či dokonce nenahraditelné léky na virové infekce očí či rakovinu prsu. 

  Praha, 7. září 2018 –

   

  Během měsíce srpna nahlásili lékárníci ze všech regionů celkem 93 výpadků lékůJedná se o léky, které v lékárnách reálně chyběly a nemohly tak být pacientům vydávány. Nejčastěji chyběl Furorese, lék na odvodnění pro dialyzované pacienty, Keppra na léčbu epilepsie či antibiotikum Ciplox. Lékárny se také nadále potýkaly s výpadkem Endiaronu, léku na průjem, či Anacidu na překyselení žaludku. Celkem osm nedostupných léčivých přípravků hlášených lékárnami v období od 1. 8. do 31. 8. 2018 bylo přitom v lékárně jinými léky nenahraditelných: Virgan, Tamoxifen, Maxitrol, Clostilbegyt, Actrapid, Metalcaptase, Dalacin, Xultophy.

  Je nepřípustné, aby pacienti s rakovinou čekali na svůj lék tři týdny 

  Hlášení lékárníků, která ČLnK pravidelně přicházejí, upozorňují nejen na případy, kdy se léky dají jen velmi těžce nahradit, například zvýšením množství tablet v jiné gramáži. Ale lékárníci hlásí i případy, kdy se léky v lékárně nahradit nedají vůbec.

  Od července v lékárnách nelze sehnat například lék Mitomycin C Kyowa10 mg a 20 mg. Ten se doporučuje podávat u některých typů karcinomu spolu s jinými léčivými přípravky nebo po selhání primární léčby. Přípravek se užívá
  u celé řady onkologických onemocnění včetně rakoviny prsu ke zlepšení subjektivních i objektivních příznaků. Dle sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv není lék dostupný ani nahraditelný. Distributor nabízí na mimořádný dovoz neregistrovaný přípravek Mitomycin Medac 1×20 mg, ale doba jeho dodání je cca tři týdny,“
   upozorňuje na obtížnou nahraditelnost léku pro onkologické pacienty PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

  Nenahraditelným lékem v lékárnách je i lék Virgan určený na virové infekce oka: „Virgan chybí dokonce již od března 2017, a je to opravdu velký problém, protože jeho náhrada neexistuje,“ dodává za lékárníky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.viceprezident ČLnK. Problém s náhradou je i u přípravku Clostylbegyt na poruchy cyklů u žen či lék pro diabetiky Xultophy a inzulín Actrapid.

  Dle ČLnK ztrácí současný model DTP, (Direct To Pharmacy, distribuce přes jediného, monopolního distributora) smysl a měl by být zrušen. Tento model totiž léčivé přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje a prodražuje práci lékárníků. „Dle platného zákona mají lékárny dostat lék do dvou pracovních dnů od objednávky. Je jasné, že v případě nahlášeného výpadku léku k jeho dodání v tomto termínu nedojde. Ale pokud výpadek není hlášený a přesto lék dostupný není, měl by dle názoru ČLnK Státní ústav pro kontrolu léčiv konat. Komora také žádá, aby ministerstvo zdravotnictví a SÚKL pružněji a častěji využívali opatření proti vývozu léčiv uvedená v Zákonu o léčivech,“ shrnuje situaci s nedostupnými léky Chudoba.

  Seznam léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly v ČR během srpna 2018: 
  Zdroj: analýza ČLnK
  Název léku Léková skupina 
  (zjednodušeno pro laickou veřejnost)
  Furorese Lék na odvodnění, pro dialyzované pacienty nebo při selháván ledvin
  Ciplox, Ciprinol, Ciprofloxacin Antibiotikum (ve formě tablet
  a ušních kapek)
  Virgan Lék na virové infekce oka
  Endiaron Lék proti průjmu
  Duodart Lék na prostatu
  Cilkanol Lék na žíly
  Vesicare Lék k léčení příznaků hyperaktivního močového měchýře
  Tamoxifen Lék na rakovinu prsu
  Keppra Lék proti epilepsii
  Maxitrol Oční antibiotická mast
  Ibalgin Lék proti bolesti a zánětům ve formě krému
  Clostilbegyt Lék na poruchy cyklu u žen, má více indikací
  Actrapid Inzulín
  Metalcaptase Lék pro pacienty s Wilsonovou chorobou
  Dalacin Antibiotikum
  Xultophy Lék na cukrovku
  Igamad, Rhesonativ Léky obsahují protilátku Rh faktoru
  Anacid Lék proti překyselení žaludku
  Clotrimazol Lék na vaginální kvasinkové infekce
  Ospen Antibiotikum ve formě sirupu pro děti

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  Pro další informace: 
  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:  +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
  Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:   +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
  Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

  ZDROJ : http://www.lekarnici.cz/Media/Media-o-nas/2018/CLnK-upozornuje-na-dalsi-nedostatkove-leky-v-cesky.aspx

   

   

  Tisková zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv: Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

  20.6.2018

  SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/ 300/ 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.
  Držitel rozhodnutí o registraci, společnost PharmaSwiss Česká republika s.r.o., informoval o závadě v jakosti přípravku Emerade zjištěné během standardního testování stability výrobcem. U prodejní šarže TE0079 s expirací 10/2018 byla objevena 1 jednotka (pero) se zablokovanou dávkou adrenalinu v jehle. Pro tuto šarži, stejně jako pro jiné šarže, dosud nebyla obdržena žádná reklamace spojená se zablokováním dávky uvnitř jehly. 
  Pokud by u pacienta se závažnou anafylaktickou reakcí došlo k zablokování pera při aplikaci adrenalinu, jednalo by se o mimořádně závažné zdravotní riziko. Přípravek EMERADE je předplněné pero s léčivou látkou epinefrin (adrenalin), které je určeno k akutní léčbě těžkých alergických reakcí (anafylaxe) způsobených např. alergeny v potravinách, lécích, hmyzím kousnutím nebo bodnutím apod. Tento přípravek je dostupný na základě lékařského předpisu, aplikuje si jej sám pacient v případě potřeby.
  Příčina uvedené závady v jakosti není v současné době zřejmá, probíhá její šetření. Dle držitele rozhodnutí o registraci je pravděpodobnost výskytu závady velmi malá – přibližně 0,015% při použití 1 pera, pokud má pacient u sebe 2 pera, klesá pravděpodobnost na 0,000002%.
  V souladu s informacemi o přípravku (SmPC, PIL) je doporučeno mít vždy u sebe více než jednu dávku Emerade.Důsledně dodržujte toto doporučení. 
  MZČR společně se SÚKL hledá možnosti zajištění náhradních léčivých přípravků, které by pokryly potřeby českých pacientů v případě vzniku nedostatku přípravku Emerade. 
  Za účelem zajištění dostupnosti Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) vydalo zákaz vývozu přípravků do zahraničí, viz odkaz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/emeradeepipen-opatrenizakaz-vyvozu-42017_13652_883_1.html.
  V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:
  a. Držitele rozhodnutí o registraci: PharmaSwiss, Česká republika, s.r.o. na telefonním čísle: 234 719 600
  nebo
  b. Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv: 272 185 333,
  infs@sukl.cz.
  Zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-Statniho-ustavu-pro-kontrolu-leciv.aspx

  Kouření zvyšuje riziko rakoviny o 30 %. Možnosti odvykání připomenou v rámci světového dne boje proti rakovině i lékárníci


  Na 4. únor připadá každoročně světový den boje proti rakovině. Ze tří čtvrtin jsou za zhoubná onemocnění odpovědné 4 faktory, které můžeme všichni ovlivnit sami svým vlastním přístupem. Výživové faktory se podílejí na vzniku rakoviny z cca 35 %. Hned na druhém místě je kouření, které se podílí na vzniku nádorů z 30 % a dalšími významnými příčinami jsou nízká pohybová aktivita a alkohol, jimž je přičítáno po 5 %.Praha, 2. února 2018 – Nejvýznamnější jednotlivou příčinou předčasných úmrtí je kouření způsobující až 90 % rakoviny plic. Kromě ní také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoha dalších onemocnění – chronické obstrukční plicní nemoci, vzniku aterosklerózy s následným infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin.

  Jak způsobují cigarety rakovinu? Jejich kouř obsahuje přes 70 kancerogenů. Ty se dostávají při jeho vdechnutí do celého těla krví a mění DNA v buňkách, poškozují geny a způsobují nekontrolované dělení buněk a vznik nádoru. Kouř působí stejně negativně nejen na kuřáka, ale i na jeho blízké, kteří jsou vystaveni tzv. pasivnímu kouření. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 11 minut. Denně zemře v ČR na následky kouření 43 lidí.
  „Kouření je závislost, není lehké s ním přestat. Proto je úspěšnost odvykání bez pomoci velmi nízká. Intenzivní odborná intervence a vhodné léčivé přípravky však úspěšnost několikanásobně zvyšují,“ připomíná Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. V České republice funguje v současnosti vedle 41 center pro závislé na tabáku také 190 lékáren, v nichž provází vyškolení lékárníci své pacienty v rámci konzultací procesem odvykání kouření. Tito lékárníci jsou pečlivě proškoleni tzv. garantovaným kurzem České lékárnické komory probíhajícím již pátým rokem pod záštitou profesorky Evy Králíkové, největší odbornice na léčbu závislosti na tabáku v České republice, která říká: „Pokud přestanete kouřit bez pomoci, jste mezi pouhými pěti lidmi ze sta, kterým se to takto povede – neváhejte se tedy obrátit na odborníky, šance na úspěch bude mnohem vyšší.“ Pacientům odvykajícím za pomoci intenzivní léčby ve výše uvedených centrech nebo v lékárnách přispívají některé pojišťovny na potřebné léky i v roce 2018 – Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou 2 500 Kč, Oborová zdravotní pojišťovna částkou do výše 4 000 Kč, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra do výše 500 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna do 1000 Kč a Vojenská zdravotní pojišťovna do 400 Kč.

  Seznam lékáren poskytujících konzultace v rámci odvykání kouření najdete zde, nebo i s dalšími kontakty na centra pro závislé na tabáku, telefonní linku či mobilní aplikaci na www.slzt.cz. Na stejném místě naleznete i přehled příspěvků zdravotních pojišťoven včetně formulářů potřebných pro jejich získání.

  zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Koureni-zvysuje-riziko-rakoviny-o-30-Moznosti-o.aspx

  Reakce České lékárnické komory na tiskovou zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv


  Praha 4. 8. 2017 – Státní ústav pro kontrolu léčiv ve své tiskové zprávě „Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů“ ze dne 2. 8. 2017 počítá s tím, že lékárník vydá léčivé přípravky nedovoleným způsobem. Česká lékárnická komora svým členům doporučuje, aby takto nepostupovali.

  Konkrétně SÚKL uvádí:
  „V případě, že pacient dorazí při výpadku např. internetu nebo elektrické energie do lékárny s eReceptem, lékárník vydá lék na základě informací (názvu léku, dávkování), které budou součástí eReceptu (na papírové průvodce, v e-mailu či v mobilní/webové aplikaci). Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept pouze
  ve formě identifikátoru zaslaném SMS, kdy není zřejmé, o jaký lék se jedná, bude třeba vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční, aby bylo možné identifikátor eReceptu z SMS zprávy načíst, případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má k dispozici identifikátor.“

  Předně je nutné vysvětlit, že pacient do lékárny s eReceptem nikdy nedorazí. Princip elektronického předepisování je založen na tom, že eRecept je uložen v tzv. centrálním úložišti, kam jej zašle lékař a odkud jej stáhne lékárník. Lékárník ke stažení potřebuje znát kód eReceptu, tzv. identifikátor. Ten dostává od lékaře. Na papíře, mailem, nebo v SMS. Lékaři mohou kromě identifikátoru předat pacientovi i další informace, které jsou jinak obsažené v samotném eReceptu. Nikdy ale nepůjde o eRecept samotný. A právě proto je vyloučeno, aby lékárník vydal léky předepsané na eReceptu při výpadku systému centrálního úložiště, nebo při výpadku internetu nebo elektřiny.
  Zákon o léčivech říká, že zacházet s léky jinak, než je v něm uvedeno, je zakázáno. Současně říká, že léky na recept lze vydat jen na základě platného lékařského předpisu. Lékařem předaný identifikátor, byť doplněný o informace
  o obsahu eReceptu, není platným receptem, a proto na něj nelze lék vydat.

  ČLnK chápe, že se SÚKL snaží uklidnit veřejnost a nabídnout řešení pro situace, v nichž pacient v systému výlučné elektronické preskripce bude potřebovat lék, lékárník by mu ho i mohl vydat, ale bude tomu bránit výpadek systému.
  Sama ČLnK dlouhodobě na tento problém poukazuje a upozorňuje na odpovědnost za poškození zdraví pacienta, který se kvůli dočasné nefunkčnosti systému nedostane ke svému léku včas. Řešením ale nemůže být postup, který je v rozporu se zákonem. Lékárny jsou ze strany SÚKL velmi přísně trestány vysokými pokutami za menší prohřešky, než je výdej léku bez platného receptu. Proto je pro ČLnK nynější doporučení SÚKL překvapivé. Naznačený postup by jistě možný byl, pokud by byl doplněn do zákona. To se ale nestalo a výpadky systému tak dopadnou na pacienty. I přes včasná upozornění ČLnK.

  Pro další informace: 
  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233chudoba@lekarnici.cz
  Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:         +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
  Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:     +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

  ZDROJ : https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Reakce-Ceske-lekarnicke-komory-na-tiskovou-zpravu.aspx

   

  Výdej léků může po zavedení e-receptů zkolabovat, varují lékárníci

  25. června 2017 
  Výdej léků může v lednu zkolabovat. Recepty budou povinně už jen elektronické a lékárníci varují, že systém není na tak velkou změnu připraven. Takzvané e-recepty někteří lékaři už píší. Ale zatímco dnes se jich předepíše kolem 5 procent, od ledna jich má být až 90 procent.

   

  (ilustrační snímek)

  (ilustrační snímek) | foto: Josef Vostárek, MF DNES

  „Celá změna je absolutně nepřipravená. Pokud se projekt neodzkouší v zátěžových zkouškách se všemi lékárnami a všemi lékaři, hrozí, že dojde od ledna ke kolapsu výdeje léků,“ varuje předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

  Vyřízení e-receptu navíc trvá déle než klasického. „Každý recept má svůj zvláštní kód, který je potřeba načíst z úložiště zvlášť. Čtečka přitom sejme kód častokrát až napotřetí,“ vysvětluje pražský lékárník Petr Krpálek.

  Na vydání své medicíny musí pacient počkat déle i v nemocničních lékárnách, kde jsou elektronické recepty mnohem rozšířenější.

  „Na odezvu ze systému čekáme někdy až půl minuty. Výdej léků se tak prodloužil a museli jsme posílit počet lékárníků,“ potvrzuje šéf lékárny v pražském IKEM Michal Hojný.

  Podle ministerstva zdravotnictví však bude náběh e-receptů bez problémů. A klidný je i lékový úřad (SÚKL)

  „Není třeba testovat funkčnost ani zapojení, protože z 2 600 lékáren je již 2 109 do e-receptu zapojeno,“ sdělila mluvčí Lucie Přinesdomová. Nejvyšší kontrolní úřad přitom v květnu SÚKL kritizoval, že úložiště receptů stálo za posledních šest let zhruba 345 milionů korun, ale vydáno bylo jen 1,5 procenta e-receptů (více si přečtěte zde).

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/elektronicke-recepty-lekarna-lekari-d7b-/domaci.aspx?c=A170624_133641_domaci_jkk

   

   

Pondělí 19. listopadu 2018

Tolik lidí již vidělo stránky.

Hit Counter provided by orange county divorce attorney

Otevírací doba

Pondělí……7:00 – 18:00
Úterý……..7:00 – 18:00
Středa…….7:00 – 18:00
Čtvrtek…..7:00 – 18:00
Pátek……..7:00 – 15:00

V době letních prázdnin:

Po-Pá…….7:00-15:00

Telefon: +420541241203
Fax: +420541236851
lekarnazahradnikova@iol.cz
Mapa: mapy.cz