Lékárna Zahradníkova Léky, zdravotní materiál, informace a rady pro Vás.
 • Zajímavosti

  OD 4. 7. 2020 V LÉKÁRNÁCH BEZ ROUŠEK

  4. 7. 2020


  Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 3. 7. 2020 s účinností od 4. 7. 2020 další mimořádné opatření č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN, jímž se povinnost užívání ochranných prostředků dýchacích cest omezuje jen na lůžková zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb. To znamená, že pacienti ani personál v lékárnách nemusí od 4. 7. 2020 nosit roušky, respirátory ani jiné ochranné prostředky dýchacích cest.

  Mimořádné opatření týkající se provozoven a provozů služeb uvedené níže v původním textu zůstává v platnosti v nezměněném rozsahu.

  I přes zrušení povinnosti nosit roušky je třeba stále dodržovat hygienické zásady omezující šíření infekce!

  Původní text:
  Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření, která s účinností od 1. 7. 2020 do odvolání omezují provoz a stanovují jeho pravidla u poskytovatelů zdravotních služeb a v provozovnách a provozech služeb. Některá ustanovení z těchto opatření se týkají i lékáren.

  Podle zatímního výkladu tohoto ustanovení platí, že personál i pacienti v lékárnách jsou stále povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest. Citace z mimořádného opatření MZd č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN„S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.“

  I nadále v lékárnách platí dodržování odstupu 2 metrů, pro pacienty musí být k dispozici desinfekční prostředky a preferována platba platební kartou. Provozovatelé lékáren musí o těchto pravidlech pacienty informovat. Citace z mimořádného opatření MZd: č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN:
  „S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje

  a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  – zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, 

  • – umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • – zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

  f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:

  • – zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • – při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům“

  Přílohy:
  Mimořádné opatření MZd č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN ze dne 29. 6. 2020 – poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb

  Mimořádné opatření MZd č. j. MZDR 20581/202

  zdroj : https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/CORONAVIRUS-(1)/OD-1-7-DO-LEKAREN-I-OSTATNICH-ZDRAVOTNICKYCH-ZAR.aspx

  Lékárníci varují: Pozor na kombinace antibiotik s jinými léky, stravou i nápoji. Může se tím ovlivnit nejen jejich účinnost


  18.11.2019

  Antibiotika dokáží vyřešit závažné zdravotní problémy a jejich objev měl zásadní vliv na rozvoj medicíny. Přesto se nejedná o univerzální léčivé přípravky, jak se někteří pacienti mylně domnívají. Jsou účinná pouze proti bakteriálním infekcím a je nutné je užívat s rozvahou. Antibiotika mohou navíc reagovat s jinými užívanými léky, stravou nebo nápoji, což si pacienti mnohdy neuvědomují. Také proto se Česká lékárnická komora (ČLnK) připojuje k Evropskému antibiotickému dni vlastní osvětovou akcí – Antibiotickým týdnem v lékárnách, který letos proběhne již podesáté. Od 18. do 24. listopadu poradí lékárníci pacientům ve více než 1 100 zapojených lékárnách po celé ČR.

  Praha, 18. listopadu 2019 – Každý pátý pacient se stále mylně domnívá, že antibiotika účinkují proti chřipce, nachlazení či viróze. Odhalily to výsledky dotazníkových šetření, která ve spolupráci s komorou připravují každoročně studenti farmaceutických fakult v Hradci Králové a Brně. „Mezi českými pacienty je o antibiotikách rozšířeno mnoho polopravd, mýtů a nepřesností. Mnozí si myslí, že jsou řešením na téměř všechny zdravotní neduhy, což je představa zcela lichá. Lékárníci se dlouhodobě zapojují do edukace široké veřejnosti v oblasti zdraví a zodpovědného užívání antibiotik, a proto i letos pořádá Česká lékárnická komora akci Antibiotický týden v lékárnách. Desátý ročník je zaměřen na nevhodné a mnohdy až nebezpečné kombinace antibiotik s jinými léky, potravinami a nápoji. O správném užívání antibiotik by se pacienti vždy měli poradit se svým lékárníkem,“ přibližuje účel již 10. ročníku Antibiotického týdne v lékárnách prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

  Pacienti užívající antibiotika chodí do práce a zbylá si schovávají pro další potřebu, ukázal průzkum České lékárnické komory a studentů farmacie
  Z výsledků loňského dotazníkového šetření studentů farmaceutických fakult v Hradci Králové a Brně vyplynuly i další zajímavosti o přístupu Čechů k užívání antibiotik. „Výsledky dotazníkového šetření poukazují na potřebu soustavné edukace pacientů. Například počet pacientů, kteří si schovávají zbylá antibiotika pro případnou další potřebu je stále více než 10 %. Tito pacienti si neuvědomují, že antibiotika nejsou určena k neřízené samoléčbě a zbytečně vystavují zdravotním rizikům nejen sebe, ale v důsledku zvýšení rizika vzniku rezistentních kmenů i své okolí. Velká část dotázaných podceňuje infekční onemocnění a 55 % dospělých chodí v době užívání antibiotik do práce, z toho 13 % od prvního dne jejich užívání,“ komentuje výsledky dotazníkového šetření Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

  V některých ohledech jsou ale pacienti naopak zodpovědnější než v minulých letech. „Pozitivní například je, že 100 % dotázaných dospělých užívá antibiotika po stanovenou dobu lékařem. Klesá také počet rodičů, kteří považují radu režimových opatření od lékaře za nedostatečnou zdravotní péči. Zatímco v roce 2017 považovalo režimová opatření za nedostatečnou péči 23,7 % dotazovaných rodičů, loni klesl jejich počet na 14,5 %. Snížil se také počet rodičů, kteří se mylně domnívají, že užívání antibiotik během nachlazení urychluje uzdravení o polovinu. Dříve si to myslelo více než 19 % rodičů, z posledního šetření se jejich počet snížil na 9,7 %. Většina rodičů (72,7 %) řeší nachlazení a běžné příznaky s ním spojené u svých dětí samoléčbou. Bohužel 2 % rodičů podle svého vyjádření nemůže se svými dětmi zůstat doma a posílají je do školy či školky,“ komentuje výsledky dotazníkového šetření viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

  Výrazné nežádoucí účinky nebo snížená účinnost? Lékárník vám poradí, jak předepsaná antibiotika správně užívat a jak případně upravit stravování
  Protože jsou antibiotika účinná pouze proti bakteriálním infekcím, které pozná jenom lékař, jsou k dostání výhradně na lékařský předpis. Základní úkon lékárníka je tzv. dispenzace – lékárník při vydání léku pacienta instruuje, jak lék užívat. Zároveň ověřuje, že pacient pokyny správně pochopil a bude podle nich postupovat. „Aby se pacient infekce zbavil, je nutné dodržovat doporučení lékárníka a režimová opatření,“ upozorňuje PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. a dodává: „Antibiotika mohou reagovat s některými potravinami, nápoji, užívanými léky, bylinkami nebo doplňky stravy. Výsledkem mohou být výrazné nežádoucí účinky nebo snížená účinnost, která nemusí stačit k likvidaci infekce. Naopak mohou i antibiotika způsobit změnu účinku jiného léku.“ Vhodným doplňkem antibiotické léčby v jejím průběhu i po ní jsou probiotika, která se liší složením a s jejichž výběrem pomůže pacientům odborný personál v lékárnách.
       „Dispenzace lékárníkem vede k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik při užívání léku pacientem. Jedním z příkladů, kdy mohou antibiotika negativně ovlivnit užívání jiného léku, jsou například v české populaci hojně užívané léky na snižování hladiny cholesterolu – statiny (např. simvastatin). Pokud s nimi pacient zároveň užívá tzv. makrolidová antibiotika, například klarithromycin, může dojít ke zvýšení jejich nežádoucích účinků,“ říká lékárnice a tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.
  Na účinnost samotných antibiotik může mít vliv i konzumace mléka či minerální vody. Doxycyklin a některá jiná antibiotika pak mohou tvořit například
  s vápenatými nebo hořečnatými ionty v trávicím traktu nerozpustné komplexy, které se nevstřebají ze zažívacího ústrojí do krve, v níž nedosáhnout potřebné účinné koncentrace. Tyto ionty se vyskytují například v mléce, jogurtech, rozpustných minerálních tabletách nebo minerálkách,“
   přibližuje další příklady ze své praxe Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Pro zapití valné většiny léků doporučují lékárníci obyčejnou vodu v minimálním množství 200 ml.

  Užívejte antibiotika zodpovědně, aby byla účinná nejen dnes, alei  v budoucnu pro vaše děti a vnoučata
  Do letošního ročníku Antibiotického týdne se zapojilo více než 1 100 lékáren ve všech krajích ČR. „ČLnK připravila v rámci akce informační plakáty a letáčky, které obsahují důležité informace o správném užívání a možných interakcích antibiotik. Nejbližší zapojenou lékárnu naleznou pacienti v mobilní aplikaci Lékárny v ČR a ve vyhledavači lékáren na stránce České lékárnické komory www.lekarnici.cz,“ upřesňuje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová. Další praktické rady a zajímavosti týkající se antibiotik jsou dostupné také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz v sekci „Antibiotický týden“.

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.
  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Lekarnici-varuji-Pozor-na-kombinace-antibiotik-s.aspx

  Lékárníci jsou zdravotníci stejně jako lékaři. Komplikovat největším odborníkům na léky přístup do lékového záznamu není v zájmu pacientů, ani českého systému zdravotnictví a jeho procesu elektronizace


  Odborné využívání lékového záznamu zdravotníky je dlouhodobě plánovaný krok navazující na systém eReceptu. Česká lékárnická komora (ČLnK) odmítá senátní snahu zkomplikovat do něj přístup lékárníkům a klinickým farmaceutům. Pozměňovací návrh nebyl projednán senátním zdravotním výborem a členy Horní komory byl schválen na základě ad hoc podaných zavádějících informací a nejtěsnějším možným rozdílem. Lékárníci, vysokoškolsky vzdělaní specialisté na léčivé přípravky, jsou přesvědčeni, že je v zájmu pacientů i tuzemského zdravotnického systému, aby se s pomocí tohoto nástroje podíleli na dalším zvýšení bezpečnosti farmakoterapie.

  Praha, 9. září 2019 – V Poslanecké sněmovně PČR proběhne v nejbližších dnech závěrečné hlasování o novele zákona o léčivech, která upravuje především lékový záznam pacienta. Jedná se o legislativu, jež je zcela zásadní pro další zvyšování kvality zdravotní péče poskytované nejen lékaři, ale také lékárníky a klinickými farmaceuty. „Česká lékárnická komora odmítá neočekávaný a s odbornou veřejností neprojednaný pozměňovací návrh senátorky RNDr. Jitky Seitlové a senátora prof. Václava Hampla,“ uvedl prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba v dopise adresovaném poslancům.

  Tento nástroj je pro zlepšení farmakoterapie efektivní jedině ve formě předpokládaného souhlasu (tzv. opt-out) pro všechny zdravotníky
  Výše zmíněnou úpravu bezprostředně odmítla nejen ČLnK, ale také děkani farmaceutických fakult, představitelé České farmaceutické společnosti i zástupci spolku Mladí lékárníci. Horní komorou vrácená verze do Poslanecké sněmovny mění přístup lékárníků do lékového záznamu pacienta z principu předpokládaného souhlasu
  (tzv. opt-out) na předpokládaný nesouhlas (tzv. opt-in). Změna by značně zkomplikovala přístup do systému právě lékárníkům a klinickým farmaceutům jakožto zdravotnickým profesím, které mají o léčivech nejhlubší znalosti. „Lékový záznam má potenciál funkčního nástroje, při jehož správném použití odborníkem – tedy právě lékárníkem či klinickým farmaceutem – dojde ke zvýšení bezpečnosti farmakoterapie,“ vysvětluje praktikující lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., a připojuje své profesní zkušenosti: „S lékovými problémy se v lékárně setkáváme v každodenní praxi. S přístupem k lékovému záznamu se nám naskytne příležitost zvýšit kvalitu poskytovaných služeb ve prospěch českých pacientů. Nebudeme již odkázáni pouze na jejich mnohdy neúplné a nepřesné informace.“

  Posílení spolupráce lékaře s lékárníkem
  S pomocí lékového záznamu budou lékárníci schopni ještě lépe uplatnit své odborné znalosti. Již dnes je české zdravotnictví postaveno na funkční spolupráci lékař-lékárník, jejichž odbornost bude ještě lépe využita. Když budou mít lékárníci k lékovému záznamu stejný přístup jako lékaři, vznikne synergický efekt, z něhož bude těžit celý zdravotnický systém. Lékárníci fungují nejen jako poslední pojistka před vydáním léku pacientovi, ale na rozdíl od lékaře budou moci účinně zasáhnout např. při výdeji léku bez předpisu, jenž by mohl ohrozit zdraví pacienta kvůli interakci s některým léčivem uvedeným v lékovém záznamu,“ komentuje tisková mluvčí ČLnK a současně praktikující lékárnice Mgr. Michaela Bažantová.

  Bezpečnost na prvním místě
  Jedním z argumentů předkladatelů senátního pozměňovacího návrhu bylo případné ohrožení bezpečnosti údajů o pacientech. „Obavy ze zneužití údajů jsou naprosto zbytečné. Lékárníci jsou jednak vázáni mlčenlivostí stejně jako lékaři, lékový záznam je navíc opatřen řadou zabezpečení. Nikoli provozovatelé lékáren, ale pouze lékárníci a kliničtí farmaceuti budou disponovat osobním bezpečnostním certifikátem určeným pro přístup do lékového záznamu. Analogicky tomu bude i v případě lékařů a provozovatelů nemocnic či poliklinik. V lékovém záznamu bude zaznamenána kompletní elektronická stopa a případné zneužití bude podléhat ohromným finančním sankcím i trestněprávní odpovědnosti,“ poukazuje na bezpečnost dat pacientů prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba. ČLnK se staví také proti dalšímu odůvodnění předkladatelky. „Lékárníci jsou předně zdravotníky a profesionály ve svém oboru. Nejsou o nic více komerčními subjekty než lékaři, s nimiž jsou ve zdravotnickém systému na stejné úrovni, i legislativně jsou ukotveni stejným zákonem,“ reaguje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

  Lékový záznam nebude po senátní úpravě funkční. Na prvním místě by měl být vždy a pro všechny pacient
  Lichým argumentem pro opt-in verzi je také přehnaná časová náročnost při kontrole medikace v lékárnách. „Pokud budou mít lékárníci možnost  v rámci konzultační činnosti vyhodnocovat lékový záznam, mohou tak výrazně přispět do systému a zefektivnění primární péče. Pacienti budou mnohem častěji dostávat přesně ty léky, které skutečně potřebují pro svou léčbu. Dojde tak navíc k zamezení plýtvání s léky díky nadbytečně předepsaným duplicitám či zcela nevhodným léčivům,“ říká tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová a zdůrazňuje, že na prvním místě je a musí být vždy pacient. Pokud bude schválena senátní verze novely zákona o léčivech, využití lékového záznamu bude minimální, čímž se naruší proces elektronizace českého zdravotnictví. „Režim opt- in pro lékárníky a klinické farmaceuty je velkou překážkou k efektivnímu využití tohoto nástroje. Systém zkrátka nebude plně funkční,“ dodává na závěr viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

  Tisková zpráva ke stažení ZDE.

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  zdroj :https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Lekarnici-jsou-zdravotnici-stejne-jako-lekari-Kom.aspx

  Lékárnické kapky – newsletter, srpen 2019

  Vychází další e-Newsletter webového portálu České lékárnické komory pro veřejnost Lékárnické kapky (www.lekarnickekapky.cz), který se věnuje aktuálním letním tématům:

  • –   Pozor na žloutenku, nebezpečný suvenýr (nejen) z letních dovolených.
  • –   Jak se projevuje otrava houbami?
  • –   Lymská borelióza – nemoc, kterou přenášejí klíšťata.
  • –   Jak si poradit s mykózou nohou?
  • –   Jak správně užívat živočišné uhlí?

  Přejeme Vám příjemné čtení!

  newsletter-lekarnicke-kapky-srpen-2019.jpg

  Lékárnické kapky – newsletter, srpen 2019

  Pro pravidelný odběr newsletterů se přihlaste ZDE

  Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

  Zdroj : https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Lekarnicke-kapky/Lekarnicke-kapky-newsletter,-srpen-2019.aspx

  V ČR žije zhruba 250 tisíc neléčených diabetiků.

  Včasná diagnóza je přitom zásadní pro úspěšnost léčby.

  Orientační screeningový test mohou pacienti podstoupit také v lékárně

  11.4.2019


  Na neděli 14. dubna připadá Světový den monitoringu diabetu. Tímto civilizačním onemocněním trpí v České republice bezmála milion pacientů. Odborníci navíc předpokládají, že zhruba u čtvrt milionu lidí cukrovka není léčena, protože o ní neví. Vzhledem k tomu, že pro úspěšnou léčbu je včasná diagnóza zcela zásadní a lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, orientační screeningový test a odborné poradenství k odhalení diabetu poskytují pacientům také proškolení lékárníci. Česká lékárnická komora (ČLnK) od roku 2016 začala vytvářet po celé ČR síť lékáren poskytujících odborné poradenství a konzultace. V současnosti mohou pacienti podstoupit screening diabetu v 79 certifikovaných lékárnách po celé České republice.

       Praha, 11. dubna 2019 – Současný nezdravý způsob života je příčinou mnoha vážných chorob. Jednou z nich je diabetes mellitus, který se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi. Cukrovku má v České republice více než 995 tisíc pacientů a počet diabetiků bohužel dlouhodobě roste. „Oborníci odhadují, že zde žije asi čtvrt milionu lidí s neléčenou cukrovkou. Právě to představuje obrovské riziko, při jejím rozvoji dochází k nevratnému poškození očí, cév, ledvin a dalších orgánů. Pro efektivní léčbu, která výrazně prodlouží život, je zásadní včasná diagnóza. Proto se do preventivních programů zapojují také lékárny, které mohou cukrovku u nic netušících pacientů napomoci včas odhalit a doporučit je k lékaři k dalšímu vyšetření,“ říká k důležitosti screeningu diabetu PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory. Tuto aktivitu kvitují také lékaři: „V časném záchytu diabetu máme stále rezervy. Nezastupitelnou roli v ní hrají praktičtí lékaři, ale každá další forma, která pomůže odhalit nediagnostikované pacienty je vítaná. Proto považuji projekt, do něhož jsou zapojeny farmaceuti a lékárny za velmi přínosný,“ uvádí prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. z Centra diabetologie IKEM v Praze.

  Test v lékárně odhalí možné riziko cukrovky během pár minut
  Výrazně rozšířenější formou je diabetes 2. typu. Ten je diagnostikován u více než 90 % pacientů, přestože je do značné míry možné mu předcházet zdravým životním stylem. Pro úspěšnou léčbu je zcela zásadní včasné odhalení případného onemocnění. Jen díky němu lze předejít vážným komplikacím. Základním vyšetřením je screening diabetu, na který se specializují také některé české lékárny. „Lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. Při méně závažných zdravotních obtížích sem míří až polovina z nás. Česká lékárnická komora vidí velký smysl v zapojení lékárníků do preventivních aktivit, jako je právě screening diabetu. Můžeme tak přispět k včasnému zahájení léčby cukrovky,“ vysvětluje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Cílovou skupinou screeningu jsou především pacienti ve věku 35-65 s rizikovými faktory v anamnéze, mezi něž patří zejména srdečně-cévní onemocnění, výskyt cukrovky v rodině, nadváha či obezita.

  Síť specializovaných lékáren se každoročně rozrůstá
  Čeští lékárníci pomáhají se včasným odhalením cukrovky díky garantovanému kurzu ČLnK třetím rokem. V jeho rámci je každoročně proškoleno zhruba 100 lékárníků, kteří si osvojují nejen teoretické znalosti, ale podstupují také praktický nácvik s edukačními sestrami. V 79 certifikovaných lékárnách provádí proškolení farmaceuti orientační test, který může odhalit možné riziko cukrovky. „Ve spolupráci s Centrem diabetologie IKEM pořádá Česká lékárnická komora garantovaný kurz s názvem Screening diabetu a péče o diabetické pacienty. Síť akreditovaných lékáren se podílína záchytu pacientů s dosud nezjištěným diabetem, a pokud výsledek odhalí podezření na toto onemocnění, lékárník pacienta odešle k lékaři,“ vysvětluje důležitou roli lékárníků PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D. z Oddělení klinické farmacie IKEM. Projekt tak přispívá ke zlepšení záchytu dosud nediagnostikovaných pacientů a díky včasnému zahájení léčby ke snížení výskytu následných komplikací. Tím lékárníci přispívají k naplnění vize Národního diabetologického programu 2012-2022 zaměřeného na prevenci epidemie diabetu.

  Přes dvě stě proškolených farmaceutů poskytuje diabetikům konzultaci s cílem posílit léčbu a správný přístup pacienta k terapeutickému plánu. Seznam lékáren poskytujících službu Screening diabetu a péče o diabetické pacienty je možné nalézt na webových stránkách ČLnK nebo v aplikaci Lékárny v ČR. Praktické rady a další informace o tomto civilizačním onemocnění naleznete také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz. Nejedná se o jediný specializovaný kurz, mnohé lékárny poskytují i další, například odvykání kouření, snižování nadváhy či screening Alzheimerovy choroby, neboť u daných onemocnění existuje provázanost.

  zdroj:https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/V-CR-zije-zhruba-250-tisic-nelecenych-diabetiku-V.aspx

  On-line prodej léků na recept nemá podporu.

  Dostupnost lékárenské péče pro imobilní pacienty chceme řešit návštěvní službou


  Léky jsou zboží zvláštní povahy, které mohou pozitivně i negativně ovlivnit zdraví a život pacientů. Proto historicky – a opravdu jde o staletí – vznikala pravidla, která jejich použití regulují. Tyto regulace jsou natolik propracované, že vedly k fungujícímu modelu lékárenství. Regulace, které vedly od rozdělení profesí lékaře a lékárníka, ke vzniku lékáren, k vývoji profese farmaceuta od apatykáře po vysoce kvalifikované svobodné povolání s povinností pregraduálního, postgraduálního a celoživotního vzdělávání. Proto patří výdej léků, a těch na předpis obzvláště, do rukou lékárníků, nikoli on-line prodejců.

  Lék nestačí prodat, musí být vydán. Vydán kvalifikovanou osobou, při osobním setkání a vždy ho musí provázet dispenzace, tedy činnost lékárníka, při které pacienta instruuje, jak bude lék užívat. Lékárník zároveň při dispenzaci ověřuje, že pacient mu rozumí a bude podle pokynů postupovat. Zpětná vazba v okamžiku výdeje je neopominutelná, a to i u pacientů, kteří užívají své léky chronicky. Dispenzace vede k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik spojených s užíváním léku. Každý lék má vedlejší účinky, nežádoucí účinky, může interagovat se stravou nebo jinými léky. Lékárník má v oblasti léků maximální znalosti, nesrovnatelné s jakoukoli jinou profesí, proto patří dispenzace do jeho rukou. Lékárník je poslední a neopomenutelný kontrolní bod, jež může zachytit chybu, která by ohrozila zdraví pacienta.

  Léky vázané na lékařský předpis jsou nebezpečnější než léky vydávané bez něj, hranice mezi jejich účinností a toxicitou je velmi tenká, proto jejich výdej nepatří do rukou nekvalifikovaných osob.

  On-line prodej léků na předpis by znamenal ohrožení zdravotní péče pro velkou skupinu obyvatel. Lékárna plní mnoho funkcí, tak jako například advokátní praxe. Zatímco za některé činnosti je lékárna hodnocena adekvátně, některé činnosti vykonává zcela bez odměny – například poradenství, odborné konzultace, komunikaci s lékařem ohledně odhalených problému s předepsanými léky, stahování závadných léčivých přípravků, sběr nepoužitelných léčivých přípravků atd. Tyto činnosti (obdobně jako u advokacie např. obhajoby „ex offo“) je možné poskytovat právě jen při zaručeném výdeji všech léků v lékárnách. „Vyzobávání rozinek“ neboli „cream skimming“ e-shopy,  by proto ohrozilo chod lékáren, které by na veškeré činnosti, které jim právě legislativa ukládá, leč nikdo je nehradí, neměly dostatek prostředků.

  Lékárníci chápou specifické potřeby některých skupin pacientů a chtějí řešení, které těmto skupinám umožní čerpat zdravotní služby v plném rozsahu. Nelze však přistoupit na zcela obchodnické řešení, které pod plachetkou samaritánství prolamuje zásadní principy poskytování zdravotní péče za jediným účelem: ziskem několika subjektů.

  Takto zásadní změny nelze řešit formou pozměňovacího návrhu, ale odbornou diskuzí, ze které případné legislativní změny vyplynou. Řešením, které navrhuje ČLnK, je návštěvní služba lékárníka. Při ní bude zachována dispenzace, osobní kontakt a plnohodnotná péče, na kterou mají nárok všichni pacienti – tedy i ti imobilní.

  ZDROJ:https://www.lekarnici.cz/Media/Media-o-nas/2019/On-line-prodej-leku-na-recept-nema-podporu-Dostup.aspx

  ČLnK upozorňuje na paradoxy nedostupných léků. U nás je vakcína nedostupná i v nemocniční lékárně, v příhraniční lékárně v malé rakouské obci ji mají běžně skladem


  Čeští lékárníci v lednu zaznamenali 37 nedostupných léčivých přípravků. Vyplývá to z pravidelné analýzy České lékárnické komory (ČLnK). Ačkoliv je to nejméně od loňského léta, 15 nedostupných přípravků bylo v lékárně nenahraditelných. ČLnK upozorňuje na zvláštní situaci týkající se nedostupných léků. Zatímco u nás jsou kapky Vigantol z výrobních důvodů nedostupné, na Slovensku jsou k dostání v běžném režimu. Na stejný paradox narazili lékárníci i u vakcíny Typhim, která v ČR chybí i ve velkých nemocničních lékárnách. Rakušané ji mají běžně dostupnou i v malé lékárně v příhraniční obci Poysdorf. Ještě více zarážející je pak situace u nedostupné antibiotické masti Framykoin. Pokud lékárník vyjde pacientovi vstříc a připraví náhradu ve formě individuálně připravovaného léčivého přípravku, zdravotní pojišťovna lékárně přípravu odmítne proplatit. A to přesto, že lékárník udělal pro zdraví pacienta vše, co bylo v jeho silách a léčivý přípravek se k nemocnému i přes výpadek dostal.

      Praha, 13. února 2019 – Začátek letošního roku ovlivnila české lékárenství kauza chybějícího léku Digoxin. Přestože se kritickou situaci podařilo s přispěním lékárníků vyřešit, problém s nedostupnými léky je i nadále aktuální. Od poloviny ledna bylo nahlášeno přerušení dodávek léku Vigantol ve formě kapek. Pro novorozence, malé děti a osoby s poruchou polykání se jedná o nenahraditelnou formu tohoto přípravku. „Podle našich informací je tento lék na Slovensku dostupný v běžném, nikoli emergentním, režimu, zatímco u nás je nahlášen výpadek z výrobních důvodů až do května tohoto roku. Není nám jasné, jak může k podobné situaci dojít,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory a dodává: „Kontaktovali jsme proto ministerstvo zdravotnictví se žádostí o zajištění nápravy a byli jsme informováni, že bylo vydáno povolení pro dodávku cizojazyčné šarže v množství 20 000 balení. Je správné, že státní instituce činí toto opatření a nechtějí dopustit opakování situace, která nastala u Digoxinu zkraje roku.“

  Český paradox výrobních důvodů 
  Dalším nenahraditelným přípravkem, u něhož je nahlášeno přerušení dodávek z výrobních důvodů, a to až do června letošního roku, je vakcína proti břišnímu tyfu Typhim. „V případě vakcíny Typhim jsme zaznamenali zajímavý fakt. Stačí vyjet do Rakouska a navštívit lékárnu v malé příhraniční obci Poysdorf s pěti tisíci obyvateli, která má tři vakcíny skladem, zatímco u nás chybí její zásoba i ve velkých nemocničních lékárnách,“ poukazuje na smutný paradox viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. 

  V případě lednové nedostupnosti léků se zpravidla jedná o nahlášené výpadky. „Výpadek z výrobního důvodu lze jen velmi těžko ovlivnit, SÚKL by měl kontrolovat, zda se jedná o zdůvodnění pravdivé a legitimní. Nad čím však musíme vyjádřit podiv, jsou situace, kdy dochází k výpadkům z důvodů marketingově-obchodních, jako tomu bylo v lednu například u léku Ferro-Folgamma. Výrobce má přitom podle zákona o léčivech povinnost svůj léčivý přípravek, který v ČR registroval, pro pacienty zajistit. Pokud tuto svou povinnost nedodrží, může mu být udělena sankce až do výše 2 milionů korun,“ doplňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

  V některých případech mohou lékárníci pomoci, jsou za to však potrestáni
  Pacientům i lékárníkům se situace značně komplikuje i ve chvíli, kdy je předepsaný lék nedostupný, ale existuje možnost jeho náhrady. V takových případech je nutné zajistit nový recept předepsaný lékařem, což může celý proces obstarání léčiva výrazně prodloužit. „Aktuálně chybí v lékárnách také antibiotická mast Framykoin, kterou pacientům lékárníci nahrazují individuálně připravovaným léčivým přípravkem. Tím vyřeší to nejdůležitější – akutní problém pacienta. Jiný však vzniká samotným lékárníkům, jsou za tuto pomoc v podstatě potrestáni. Zdravotní pojišťovny jim totiž přípravu náhradního léčivého přípravku odmítají proplatit,“ uzavírá širokou problematiku nedostupných léků příkladem z praxe tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

  Seznam v lékárně nenahraditelných léků, které podle hlášení lékáren chyběly v ČR během ledna 2019. 
  Zdroj: analýza ČLnK
  Název léku Léková skupina 
  (zjednodušeno pro laickou veřejnost)
  Amicloton Diuretikum
  Benoxi Lokální anestetikum
  Berodual inh sol.20ml Bronchodilatans
  Digoxin (v průběhu ledna byly dodávky postupně obnoveny) Lék na srdce
  Dostinex Lék na potlačení fyziologického procesu laktace
  Fucicort Dermatologikum
  Jumex Lék na Parkinsonovu chorobu
  Maxitrol Oftalmologikum
  Prothazin Antihistaminikum
  Spasmopan Analgetikum
  Thiopental Celkové anestetikum
  Typhim Vakcína proti břišnímu tyfu
  Unitropic Oftalmologikum
  Vankomycin Antibiotikum (perorální podání)
  Zineryt Dermatologikum

  Tisková zpráva ke stažení ZDE

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/CLnK-upozornuje-na-paradoxy-nedostupnych-leku-U-n.aspx

  Hodnocení eReceptu z praxe lékárníků: Systém je funkční, ale přinesl řadu komplikací, které je potřeba efektivně vyřešit

   


  Česká lékárnická komora (ČLnK) hodnotí eRecept bez zbytečných příkras. Po roce fungování lékárníci konstatují, že je systém funkční, ale je třeba dořešit dílčí problémy, které komplikují život lékárníkům i pacientům. V průběhu roku se potvrdilo, že lékárníci byli na nový systém dobře připraveni a svými radami přispěli ke snazšímu přijetí novinky u pacientů i hladkému průběhu zavádění eReceptu do praxe. Za největší problém ePreskripce považuje ČLnK hrozbu výpadků Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER), které znemožňuje výdej léčivých přípravků pacientům. V minulém roce zaznamenala Komora dva případy rozsáhlých výpadků, přičemž jeden trval více než půl hodiny. Letos byly zaznamenány větší výpadky ve dnech 14., 15. 1. a 18. 1. Každodenní komplikace lékárníkům a pacientům způsoboval (a stále ještě způsobuje) zdlouhavý proces přepisu SMS identifikátoru eReceptu, který ČLnK částečně vyřešila vytvořením vlastního jednoduchého převaděče dostupného v aplikaci Lékárny v ČR.

  Praha, 21. ledna 2019 – Díky připravenosti lékárníků se plošný start eReceptů v lednu loňského roku obešel bez výraznějších komplikací. ČLnK zprovoznila telefonickou horkou linku, která byla lékárníkům k dispozici v případě problémů a podnětů na úpravy. Linka vyřídila stovky dotazů. „Přechod na elektronické recepty jsme zvládli dobře. Vážím si pohotovosti lékárníků, kteří pomáhali vysvětlit novinku pacientům a často i lékařům, a seznamovali je s formami eReceptů,“ oceňuje práci svých kolegů po roce fungování eReceptu PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a dodává: „Přestože se ministerstvo zdravotnictví nechalo slyšet, že se ePreskripce osvědčila, nesmíme zapomínat také na potíže, které přinesla a bylo je nutné řešit. Existují obtíže, které se vyřešit nepodařilo a lékárníkům zbytečně komplikují práci doposud. Je to například nevalidní registr pojištěncůChybí také možnost vydávat léčivé přípravky v případě výpadku úložiště, což komplikuje práci lékárníků a může ohrozit i zdraví pacientů.“

  Výpadky centrálního úložiště
  Vydávání léků na předpis nárazově komplikují výpadky CÚER. Lékárníci z celé republiky v roce 2018 zaregistrovali dva výrazné případy. K prvnímu došlo 9. března a k druhému 5. září dopoledne, kdy nebylo možné léky vydávat nejméně 35 minut. Došlo také k situacím, kdy byly z úložiště zaslány nesprávné údaje a pacienti si odnesli jiné léky. „Kolaps centrálního úložiště už nastal několikrát i letos. Ve dnech 14., 15. a 18. ledna hlásily lékárny výpadky systému. Ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv se však nepodařilo získat žádnou konkrétní informaci, proč k výpadkům dochází a jak dlouho nebude možné pacientům léky vydávat. Pro zachování důvěry v elektronický recept a v zájmu ke zdraví pacientů nesmí k podobným situacím docházet, a když se tak stane, je nutné, aby komunikace ze strany SÚKL fungovala,“ říká viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
  ČLnK již od prvního výpadku CÚER apeluje na to, aby bylo možné vydávat léky i během nedostupnosti úložiště. „Pokud lékárník disponuje informací, co má být pacientovi předepsáno a v úkonu mu brání výpadek centrálního úložiště, měl by mít možnost situaci řešit. Nabízí se například povýšit průvodku v papírové podobě či zaslanou e-mailem na recept, a lék proti tomu vydat,“ navrhuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

  3 miliony SMS identifikátorů. Díky aplikaci Lékárny v ČR už výdej tolik nekomplikují
  Výpadky CÚER nebyly jedinými problémy, kterým museli lékárníci v průběhu loňského roku čelit. Dennodenní komplikace představovaly SMS identifikátory, kterých za celý rok pacienti přinesli do lékáren přes 3 miliony. Nevhodná forma způsobuje komplikace při přepisu a zvyšuje časovou náročnost vydání léků. „Abychom ušetřili čas lékárníkům i pacientům, nechali jsme do mobilní aplikace Lékárny v ČR vložit praktický převaděč identifikátorů na čárový kód, se kterým se proces výdeje značně zjednodušil. Funguje bez připojení k internetu a nabízí pacientům i další benefity, jako například uložení eReceptu přímo v aplikaci bez nutnosti hledat jej mezi mnoha jinými SMS nebo poznámku k vydanému počtu balení v případě opakovacího receptu,“ uvádí Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

  Je na čase zaměřit pozornost i na nevalidní registr pojištěnců
  Existují však obtíže související s ePreskripcí, které se zatím vyřešit nepodařilo a lékárníkům zbytečně komplikují práci. Přetrvávajícím problémem je, že lékárníci musí při vydávání eReceptů využívat nevalidní registr zdravotní pojišťovny. „Registr pojištěnců spravovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou je nevalidní a pojišťovny odmítají proplatit lékárně vydané léky, přestože lékárník neměl šanci si správnost příslušnosti pojištěnce ověřit a péči poskytnul tak, jak mu přikazuje zákon,“ upozorňuje na palčivý problém viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

  „Prostoru pro zlepšení funkčnosti ePreskripce je více. Velký potenciál vidíme v připravované funkcionalitě lékového záznamu pacienta. Věříme, že celý zdravotní systém i pacienti využijí vysoce odborných znalostí lékárníků o lécích, o jejich interakcích, kontraindikacích, o správném dávkování i nežádoucích účincích ve prospěch zdraví pacientů. Lékový záznam vnímáme jako největší benefit elektronické preskripce,“ uzavírá hodnocení ročního fungování eReceptu prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
  Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  ZDROJ : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Hodnoceni-eReceptu-z-praxe-lekarniku-System-je-fu.aspx

  ČLnK upozorňuje na další nedostatkové léky v českých lékárnách: Chybí více než 90 léků včetně přípravku do běžných chemoterapeutických schémat. Pacient si na neregistrovanou náhradu počká týdny

  Česká lékárnická komora (ČLnK) pravidelně zveřejňuje seznam nedostatkových léků, ve kterém informuje veřejnost o reálném stavu výpadků v lékárnách. Podle srpnové analýzy ČLnK chyběly v lékárnách nejen nahraditelné léky na průjem či prostatu, ale i velmi těžko zastupitelné či dokonce nenahraditelné léky na virové infekce očí či rakovinu prsu. 

  Praha, 7. září 2018 –

  Během měsíce srpna nahlásili lékárníci ze všech regionů celkem 93 výpadků lékůJedná se o léky, které v lékárnách reálně chyběly a nemohly tak být pacientům vydávány. Nejčastěji chyběl Furorese, lék na odvodnění pro dialyzované pacienty, Keppra na léčbu epilepsie či antibiotikum Ciplox. Lékárny se také nadále potýkaly s výpadkem Endiaronu, léku na průjem, či Anacidu na překyselení žaludku. Celkem osm nedostupných léčivých přípravků hlášených lékárnami v období od 1. 8. do 31. 8. 2018 bylo přitom v lékárně jinými léky nenahraditelných: Virgan, Tamoxifen, Maxitrol, Clostilbegyt, Actrapid, Metalcaptase, Dalacin, Xultophy.

  Je nepřípustné, aby pacienti s rakovinou čekali na svůj lék tři týdny 

  Hlášení lékárníků, která ČLnK pravidelně přicházejí, upozorňují nejen na případy, kdy se léky dají jen velmi těžce nahradit, například zvýšením množství tablet v jiné gramáži. Ale lékárníci hlásí i případy, kdy se léky v lékárně nahradit nedají vůbec.

  Od července v lékárnách nelze sehnat například lék Mitomycin C Kyowa10 mg a 20 mg. Ten se doporučuje podávat u některých typů karcinomu spolu s jinými léčivými přípravky nebo po selhání primární léčby. Přípravek se užívá
  u celé řady onkologických onemocnění včetně rakoviny prsu ke zlepšení subjektivních i objektivních příznaků. Dle sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv není lék dostupný ani nahraditelný. Distributor nabízí na mimořádný dovoz neregistrovaný přípravek Mitomycin Medac 1×20 mg, ale doba jeho dodání je cca tři týdny,“
   upozorňuje na obtížnou nahraditelnost léku pro onkologické pacienty PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

  Nenahraditelným lékem v lékárnách je i lék Virgan určený na virové infekce oka: „Virgan chybí dokonce již od března 2017, a je to opravdu velký problém, protože jeho náhrada neexistuje,“ dodává za lékárníky Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.viceprezident ČLnK. Problém s náhradou je i u přípravku Clostylbegyt na poruchy cyklů u žen či lék pro diabetiky Xultophy a inzulín Actrapid.

  Dle ČLnK ztrácí současný model DTP, (Direct To Pharmacy, distribuce přes jediného, monopolního distributora) smysl a měl by být zrušen. Tento model totiž léčivé přípravky pacientům nezajistí a pouze ohromně komplikuje a prodražuje práci lékárníků. „Dle platného zákona mají lékárny dostat lék do dvou pracovních dnů od objednávky. Je jasné, že v případě nahlášeného výpadku léku k jeho dodání v tomto termínu nedojde. Ale pokud výpadek není hlášený a přesto lék dostupný není, měl by dle názoru ČLnK Státní ústav pro kontrolu léčiv konat. Komora také žádá, aby ministerstvo zdravotnictví a SÚKL pružněji a častěji využívali opatření proti vývozu léčiv uvedená v Zákonu o léčivech,“ shrnuje situaci s nedostupnými léky Chudoba.

  Seznam léků, které podle hlášení lékáren nejčastěji chyběly v ČR během srpna 2018: 
  Zdroj: analýza ČLnK
  Název léku Léková skupina 
  (zjednodušeno pro laickou veřejnost)
  Furorese Lék na odvodnění, pro dialyzované pacienty nebo při selháván ledvin
  Ciplox, Ciprinol, Ciprofloxacin Antibiotikum (ve formě tablet
  a ušních kapek)
  Virgan Lék na virové infekce oka
  Endiaron Lék proti průjmu
  Duodart Lék na prostatu
  Cilkanol Lék na žíly
  Vesicare Lék k léčení příznaků hyperaktivního močového měchýře
  Tamoxifen Lék na rakovinu prsu
  Keppra Lék proti epilepsii
  Maxitrol Oční antibiotická mast
  Ibalgin Lék proti bolesti a zánětům ve formě krému
  Clostilbegyt Lék na poruchy cyklu u žen, má více indikací
  Actrapid Inzulín
  Metalcaptase Lék pro pacienty s Wilsonovou chorobou
  Dalacin Antibiotikum
  Xultophy Lék na cukrovku
  Igamad, Rhesonativ Léky obsahují protilátku Rh faktoru
  Anacid Lék proti překyselení žaludku
  Clotrimazol Lék na vaginální kvasinkové infekce
  Ospen Antibiotikum ve formě sirupu pro děti

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE

  Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky.Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

  Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

  Pro další informace: 
  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:  +420 734 682 233, chudoba@lekarnici.cz
  Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:   +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
  Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK: +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

  ZDROJ : http://www.lekarnici.cz/Media/Media-o-nas/2018/CLnK-upozornuje-na-dalsi-nedostatkove-leky-v-cesky.aspx

  Tisková zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv: Závada v jakosti léčivého přípravku Emerade

  20.6.2018

  SÚKL upozorňuje na zjištěnou závadu v jakosti léčivého přípravku Emerade 150/ 300/ 500 mikrogramů, injekční roztok v předplněném peru.
  Držitel rozhodnutí o registraci, společnost PharmaSwiss Česká republika s.r.o., informoval o závadě v jakosti přípravku Emerade zjištěné během standardního testování stability výrobcem. U prodejní šarže TE0079 s expirací 10/2018 byla objevena 1 jednotka (pero) se zablokovanou dávkou adrenalinu v jehle. Pro tuto šarži, stejně jako pro jiné šarže, dosud nebyla obdržena žádná reklamace spojená se zablokováním dávky uvnitř jehly. 
  Pokud by u pacienta se závažnou anafylaktickou reakcí došlo k zablokování pera při aplikaci adrenalinu, jednalo by se o mimořádně závažné zdravotní riziko. Přípravek EMERADE je předplněné pero s léčivou látkou epinefrin (adrenalin), které je určeno k akutní léčbě těžkých alergických reakcí (anafylaxe) způsobených např. alergeny v potravinách, lécích, hmyzím kousnutím nebo bodnutím apod. Tento přípravek je dostupný na základě lékařského předpisu, aplikuje si jej sám pacient v případě potřeby.
  Příčina uvedené závady v jakosti není v současné době zřejmá, probíhá její šetření. Dle držitele rozhodnutí o registraci je pravděpodobnost výskytu závady velmi malá – přibližně 0,015% při použití 1 pera, pokud má pacient u sebe 2 pera, klesá pravděpodobnost na 0,000002%.
  V souladu s informacemi o přípravku (SmPC, PIL) je doporučeno mít vždy u sebe více než jednu dávku Emerade.Důsledně dodržujte toto doporučení. 
  MZČR společně se SÚKL hledá možnosti zajištění náhradních léčivých přípravků, které by pokryly potřeby českých pacientů v případě vzniku nedostatku přípravku Emerade. 
  Za účelem zajištění dostupnosti Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) vydalo zákaz vývozu přípravků do zahraničí, viz odkaz: http://www.mzcr.cz/dokumenty/emeradeepipen-opatrenizakaz-vyvozu-42017_13652_883_1.html.
  V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:
  a. Držitele rozhodnutí o registraci: PharmaSwiss, Česká republika, s.r.o. na telefonním čísle: 234 719 600
  nebo
  b. Informační středisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv: 272 185 333,
  infs@sukl.cz.
  Zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-Statniho-ustavu-pro-kontrolu-leciv.aspx

  Kouření zvyšuje riziko rakoviny o 30 %. Možnosti odvykání připomenou v rámci světového dne boje proti rakovině i lékárníci


  Na 4. únor připadá každoročně světový den boje proti rakovině. Ze tří čtvrtin jsou za zhoubná onemocnění odpovědné 4 faktory, které můžeme všichni ovlivnit sami svým vlastním přístupem. Výživové faktory se podílejí na vzniku rakoviny z cca 35 %. Hned na druhém místě je kouření, které se podílí na vzniku nádorů z 30 % a dalšími významnými příčinami jsou nízká pohybová aktivita a alkohol, jimž je přičítáno po 5 %.Praha, 2. února 2018 – Nejvýznamnější jednotlivou příčinou předčasných úmrtí je kouření způsobující až 90 % rakoviny plic. Kromě ní také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoha dalších onemocnění – chronické obstrukční plicní nemoci, vzniku aterosklerózy s následným infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin.

  Jak způsobují cigarety rakovinu? Jejich kouř obsahuje přes 70 kancerogenů. Ty se dostávají při jeho vdechnutí do celého těla krví a mění DNA v buňkách, poškozují geny a způsobují nekontrolované dělení buněk a vznik nádoru. Kouř působí stejně negativně nejen na kuřáka, ale i na jeho blízké, kteří jsou vystaveni tzv. pasivnímu kouření. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 11 minut. Denně zemře v ČR na následky kouření 43 lidí.
  „Kouření je závislost, není lehké s ním přestat. Proto je úspěšnost odvykání bez pomoci velmi nízká. Intenzivní odborná intervence a vhodné léčivé přípravky však úspěšnost několikanásobně zvyšují,“ připomíná Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. V České republice funguje v současnosti vedle 41 center pro závislé na tabáku také 190 lékáren, v nichž provází vyškolení lékárníci své pacienty v rámci konzultací procesem odvykání kouření. Tito lékárníci jsou pečlivě proškoleni tzv. garantovaným kurzem České lékárnické komory probíhajícím již pátým rokem pod záštitou profesorky Evy Králíkové, největší odbornice na léčbu závislosti na tabáku v České republice, která říká: „Pokud přestanete kouřit bez pomoci, jste mezi pouhými pěti lidmi ze sta, kterým se to takto povede – neváhejte se tedy obrátit na odborníky, šance na úspěch bude mnohem vyšší.“ Pacientům odvykajícím za pomoci intenzivní léčby ve výše uvedených centrech nebo v lékárnách přispívají některé pojišťovny na potřebné léky i v roce 2018 – Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou 2 500 Kč, Oborová zdravotní pojišťovna částkou do výše 4 000 Kč, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra do výše 500 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna do 1000 Kč a Vojenská zdravotní pojišťovna do 400 Kč.

  Seznam lékáren poskytujících konzultace v rámci odvykání kouření najdete zde, nebo i s dalšími kontakty na centra pro závislé na tabáku, telefonní linku či mobilní aplikaci na www.slzt.cz. Na stejném místě naleznete i přehled příspěvků zdravotních pojišťoven včetně formulářů potřebných pro jejich získání.

  zdroj : https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Koureni-zvysuje-riziko-rakoviny-o-30-Moznosti-o.aspx

  Reakce České lékárnické komory na tiskovou zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv


  Praha 4. 8. 2017 – Státní ústav pro kontrolu léčiv ve své tiskové zprávě „Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů“ ze dne 2. 8. 2017 počítá s tím, že lékárník vydá léčivé přípravky nedovoleným způsobem. Česká lékárnická komora svým členům doporučuje, aby takto nepostupovali.

  Konkrétně SÚKL uvádí:
  „V případě, že pacient dorazí při výpadku např. internetu nebo elektrické energie do lékárny s eReceptem, lékárník vydá lék na základě informací (názvu léku, dávkování), které budou součástí eReceptu (na papírové průvodce, v e-mailu či v mobilní/webové aplikaci). Pokud bude mít pacient k dispozici eRecept pouze
  ve formě identifikátoru zaslaném SMS, kdy není zřejmé, o jaký lék se jedná, bude třeba vyčkat až do doby, kdy budou všechny systémy funkční, aby bylo možné identifikátor eReceptu z SMS zprávy načíst, případně může lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře pro zjištění předepsaných léků na konkrétním eReceptu, ke kterému má k dispozici identifikátor.“

  Předně je nutné vysvětlit, že pacient do lékárny s eReceptem nikdy nedorazí. Princip elektronického předepisování je založen na tom, že eRecept je uložen v tzv. centrálním úložišti, kam jej zašle lékař a odkud jej stáhne lékárník. Lékárník ke stažení potřebuje znát kód eReceptu, tzv. identifikátor. Ten dostává od lékaře. Na papíře, mailem, nebo v SMS. Lékaři mohou kromě identifikátoru předat pacientovi i další informace, které jsou jinak obsažené v samotném eReceptu. Nikdy ale nepůjde o eRecept samotný. A právě proto je vyloučeno, aby lékárník vydal léky předepsané na eReceptu při výpadku systému centrálního úložiště, nebo při výpadku internetu nebo elektřiny.
  Zákon o léčivech říká, že zacházet s léky jinak, než je v něm uvedeno, je zakázáno. Současně říká, že léky na recept lze vydat jen na základě platného lékařského předpisu. Lékařem předaný identifikátor, byť doplněný o informace
  o obsahu eReceptu, není platným receptem, a proto na něj nelze lék vydat.

  ČLnK chápe, že se SÚKL snaží uklidnit veřejnost a nabídnout řešení pro situace, v nichž pacient v systému výlučné elektronické preskripce bude potřebovat lék, lékárník by mu ho i mohl vydat, ale bude tomu bránit výpadek systému.
  Sama ČLnK dlouhodobě na tento problém poukazuje a upozorňuje na odpovědnost za poškození zdraví pacienta, který se kvůli dočasné nefunkčnosti systému nedostane ke svému léku včas. Řešením ale nemůže být postup, který je v rozporu se zákonem. Lékárny jsou ze strany SÚKL velmi přísně trestány vysokými pokutami za menší prohřešky, než je výdej léku bez platného receptu. Proto je pro ČLnK nynější doporučení SÚKL překvapivé. Naznačený postup by jistě možný byl, pokud by byl doplněn do zákona. To se ale nestalo a výpadky systému tak dopadnou na pacienty. I přes včasná upozornění ČLnK.

  Pro další informace: 
  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK:        +420 734 682 233chudoba@lekarnici.cz
  Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK:         +420 603 796 826, krebs@lekarnici.cz
  Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK:     +420 776 365 213, bazantova@lekarnici.cz

  ZDROJ : https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Reakce-Ceske-lekarnicke-komory-na-tiskovou-zpravu.aspx

  Výdej léků může po zavedení e-receptů zkolabovat, varují lékárníci

  25. června 2017 
  Výdej léků může v lednu zkolabovat. Recepty budou povinně už jen elektronické a lékárníci varují, že systém není na tak velkou změnu připraven. Takzvané e-recepty někteří lékaři už píší. Ale zatímco dnes se jich předepíše kolem 5 procent, od ledna jich má být až 90 procent.

  (ilustrační snímek)

  (ilustrační snímek) | foto: Josef Vostárek, MF DNES

  „Celá změna je absolutně nepřipravená. Pokud se projekt neodzkouší v zátěžových zkouškách se všemi lékárnami a všemi lékaři, hrozí, že dojde od ledna ke kolapsu výdeje léků,“ varuje předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

  Vyřízení e-receptu navíc trvá déle než klasického. „Každý recept má svůj zvláštní kód, který je potřeba načíst z úložiště zvlášť. Čtečka přitom sejme kód častokrát až napotřetí,“ vysvětluje pražský lékárník Petr Krpálek.

  Na vydání své medicíny musí pacient počkat déle i v nemocničních lékárnách, kde jsou elektronické recepty mnohem rozšířenější.

  „Na odezvu ze systému čekáme někdy až půl minuty. Výdej léků se tak prodloužil a museli jsme posílit počet lékárníků,“ potvrzuje šéf lékárny v pražském IKEM Michal Hojný.

  Podle ministerstva zdravotnictví však bude náběh e-receptů bez problémů. A klidný je i lékový úřad (SÚKL)

  „Není třeba testovat funkčnost ani zapojení, protože z 2 600 lékáren je již 2 109 do e-receptu zapojeno,“ sdělila mluvčí Lucie Přinesdomová. Nejvyšší kontrolní úřad přitom v květnu SÚKL kritizoval, že úložiště receptů stálo za posledních šest let zhruba 345 milionů korun, ale vydáno bylo jen 1,5 procenta e-receptů (více si přečtěte zde).

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/elektronicke-recepty-lekarna-lekari-d7b-/domaci.aspx?c=A170624_133641_domaci_jkk

   

Úterý 20. října 2020

Otevírací doba

Pondělí……7:00 – 17:00
Úterý……..7:00 – 17:00
Středa…….7:00 – 17:00
Čtvrtek…..7:00 – 17:00
Pátek……..7:00 – 14:00

V době letních prázdnin:

Po-Čt …….7:00-15:00

Pátek ……. 7:00-14:00

Telefon: +420541241203
Fax: +420541236851
lekarnazahradnikova@iol.cz
Mapa: mapy.cz